Giải đáp: Vợ/chồng ngoại tình có được chia tài sản không nếu ly hôn?

Ngoại tình là hành vi vợ/chồng có mối quan hệ tình cảm bên ngoài khi vẫn đang trong mối quan hệ hôn nhân hợp pháp. Ngoại tình có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự tùy theo từng trường hợp cụ thể. Vậy nếu ly hôn, vợ/chồng ngoại tình có được chia tài sản không? Quy tắc chia tài sản khi ly hôn thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Vợ/chồng ngoại tình có được chia tài sản không

Hiện nay, pháp luật không có quy định về việc người ngoại tình không được chia tài sản. Vì thế, vợ/chồng ngoại tình vẫn được chia tài sản như nguyên tắc thông thường. Tuy nhiên, Tòa án sẽ xem xét đến các yếu tố lỗi của mỗi bên khi có căn cứ xét thấy tồn tại hành vi ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân.

Do đó, trường hợp có căn cứ chứng minh vợ/chồng ngoại tình thì Tòa án sẽ phân chia tài sản theo tỷ lệ có lợi hơn cho bên không ngoại tình. Dù vậy, cả 2 vẫn có thể tự thỏa thuận để xác định tài sản phân chia cho mỗi bên. Nếu không thỏa thuận thành công thì cả 2 đều có thể yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết và xử lý.

vo-chong-ngoai-tinh-co-duoc-chia-tai-san-khong

Quy định tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Căn cứ Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân sẽ như sau:

  • Tài sản chung sẽ là tài sản do cả vợ và chồng cùng tạo ra và thu thập được qua quá trình lao động, sản xuất, kinh doanh,… hợp pháp trong thời kỳ hôn nhân.
  • Tài sản vợ chồng được thừa kế chung hoặc tặng chung và tài sản mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
  • Quyền sử dụng đất sau khi kết hôn là tài sản chung của cả 2 vợ chồng, trừ trường hợp vợ/chồng được thừa kế riêng, tặng riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
  • Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để đảm bảo nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
  • Nếu không có căn cứ chứng minh tài sản vợ/chồn đang tranh chấp tài sản riêng của mỗi người thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

quy-dinh-ve-tai-san-chung

Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn

Nguyên tắc chia đôi tài sản

Dựa trên khoản 2, Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, Tòa án sẽ chia đôi tài sản của vợ chồng dựa trên các yếu tố sau:

  • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng. Bên gặp khó khăn hơn chia phần tài sản nhiều hơn và được ưu tiên nhận loại tài sản đảm bảo duy trì, ổn định cuộc sống;
  • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn;
  • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập, đảm bảo cho vợ, chồng đang có công việc được tiếp tục thực hiện công việc để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch;
  • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn.

Nguyên tắc chia tài sản chung bằng hiện vật

Với tài sản chung bằng hiện vật, theo khoản 3, điều 59, Luật Hôn nhân và gia đình 2014, nếu không chia được bằng hiện vật thì sẽ chia theo giá trị, bên nào nhận tài sản hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên còn lại phần chênh lệch.

Nguyên tắc chia tài sản riêng của ai thuộc sở hữu của người đó

Theo khoản 4, Điều 59, Luật Hôn nhân và gia đình 2014, tài sản riêng của vợ/chồng sẽ thuộc quyền sở hữu của từng người, trừ trường hợp tài sản đó đã nhập vào tài sản chung. Nếu đã sáp nhập giữa tài sản chung và riêng mà vợ/chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ khi cả 2 có thỏa thuận khác.

nguyen-tac-chia-tai-san-khi-ly-hon

Trên đây là những thông tin giải đáp việc khi ly hôn, vợ/chồng ngoại tình có được chia tài sản không? Hy vọng thông tin trong bài sẽ hữu ích với bạn.